home archief reacties boekcommentaar bijbelstudie

                                                                  

Hieronder vindt u een overzicht van onderwerpen waar in het verleden een lezing over gehouden is.
Als u dit icoon     ziet is een mp3 geluidsbestand van deze lezing beschikbaar.
U kunt deze mp3 beluisteren  door op het   icoon te klikken.
U kunt het mp3 bestand  ook bewaren op uw pc om het later te beluisteren door met uw rechtermuisknop op het icoon te klikken en te kiezen doel opslaan als...

Wie overwint...
De Gemeenten in de Eindtijd.

Wat is jouw Godsbeeld?

De Christusfiguur

overgave aan god

beproeving 

DaniŰl 3 


Hoe lief te hebben

Is heiliging nodig?
14-2-2017 


Zoekt u God? Laat God zicht vinden?


Zal Jezus het geloof vinden, wanneer Hij terugkomt? 

rood groen en / of christen?

De waarden en normen van de politieke kleuren rood en groen zijn toch dezelfde als die van het
christendom, of zijn er verschillen? Onder andere de volgende onderwerpen zullen in de lezing
aan de orde komen:
* De opwarming van de aarde
* Vervuiling
* Duurzaamheid
* Het redden van de planeet
* Economisme
* Sociale rechtvaardigheid
* Opkomen voor de zwakkeren
Hoe kijkt de Bijbel aan tegen deze onderwerpen?


de 7e koning komt spoedig


is god onbegrijpelijk?

vijf dwaze maagden


Het onderwerp is de "vijf dwaze maagden" en gaat over het voorbereid zijn op de wederkomst des Heren.
Wat houdt die voorbereiding in?
Er wordt ook ingaan op de vraag of de mensen die 2.000 jaar geleden de Messias verwachtten voorbereid waren op zijn komst of juist niet.
Wat zou er met ons gebeuren als wij niet voorbereid zijn op Jezus' wederkomst?


wat is vrijheid?

De zonde begeert u!

houdt u zich aan de tien geboden?

wat gelooft u eigenlijk?

Iedereen gelooft, maar de vraag is wat, in wie of waarin je gelooft.
Geloof je in een maangod?
Geloof je dat er veel goden zijn?
Geloof je in de " Big Bang"?
Geloof je dat al het leven vanzelf is ontstaan?
Geloof je dat planten en bomen een ziel hebben?
Geloof je in jezelf?
Geloof je... enz.

In deze lezing wordt het begrip "geloof" behandeld worden.
Natuurlijk komt ook het Bijbelse geloof aan de orde en wat het verschil is tussen dit geloof en de andere "geloven".


JIJ HEBT GEEN VRIJE WIL!


De lezing gaat over de stelling van Luther (reformator), Calvijn (reformator) en Swaab (neurobioloog - neurofilosoof) dat de mens geen vrije wil (meer) heeft.
Uiteraard worden ook de verschillende vormen van determinisme behandeld. Het harde determinisme sluit de vrije menselijke wil uit. Deze onderwerpen worden tegen het licht van de Bijbel gehouden.

de opname van de gemeente

           voor de grote verdrukking ()
          tijdens de grote verdrukking ()
          na de grote verdrukking ()

de weg naar armageddon

Geloven? ik leef netjes!

Gaan we allemaal naar de HEmel?

de parakleet

waar is het konkinkrijk van God?

pasen: paashaas of paaslam?

jehova's getuige en / of christen?


wie is god?

Bent u bevoegd om de wereld te oordelen?

en zeg aan de engel der gemeente te...

na het einde: de hemel op aarde?

De 7 bazuinen en de 7 schalen 


de ondergang van babylon

De zeven zegels zijn verbroken

is er ook oorlog in de hemel?

eindtijd: ellende en/of hoop? 
Onderstaande vragen komen aan de orde:
Waarom komt er een eindtijd met een grote verdrukking?
Wat is het doel van de grote verdrukking?
Wat gebeurt er in de eindtijd?
Wie heeft de regie in handen tijdens de grote verdrukking?
Is de grote verdrukking een oordeel van God of een triomf van de satan?

wat geloven christenen wel / niet

athe´stisch geloof vs. bijbels geloof

WIE IS: “HIJ DIE NOG WEERHOUDT”? 2TESS. 2:7


de strijd in je denken hoe ga je ermee om?
62MB 1:06 uur

jezelf verloochenen of doen wat je zelf wil  63MB 1:07 uur

Christenen Politiek en regeren
70MB 1:15 uur


bestaat god?
71MB 1:15 uur
 
GOD
is beperkt! 66MB 1:12 uur

God van het leven voor de dood
  73MB 1:18 uur


waar komt Jezus vandaan?
  56MB 1:00 uur


ongeloof maakt dom!?
67MB 1:10 uur

bent u geboren als: Ą geref Ą pkn Ą athe´st Ą kpn Ą aso?   58MB 1:01  uur

waar bemoeit god zich mee ?+!  
67MB 1:11 uur

simon, ik heb je wat te zeggen
60MB 1:04 uur

athe´sme heeft de toekomst 60 MB 1:05 uur

het oude verbond is gelijk of niet gelijk aan het nieuwe verbond?
65MB 1:10 uur

is uw werkelijkheid waarheid? 58MB 1:00 uur

het gaat om de macht, toch?
62MB 1:07 uur

jij bent god!   53MB 0:57 uur

god bewerkt het willen en het werken...  69MB 1:13 uur 

religie is een groot gevaar! 68MB 1:10 uur

bestaat de hel?
63MB 1:07 uur

zit (een) god bij u tussen de oren?
71MB 1:15 uur

exorcisme
34MB 1:11 uur


middeleeuws geloof in demonen, wereldbeheersers en engelen
31MB 1:07 uur

ÚÚn god? drie goden? drie-eenheid?
29 MB 1:00 uur

de dwaling van de vervangingsleer 
32 MB 1:07 uur

de antichrist wil niet komen  
32MB 1:08 uur

jezus en/of maria   28MB 0:59 uur

ER IS GEEN GOEDE EN ALMACHTIGE GOD, WANT HET KWAAD BESTAAT!   
40MB 1:25 uur

Predestinatie  
36MB 1:15 uur

zondeval? erfzonde?  
36MB 1:17 uur

De mens heeft een vrije wil/ geen vrije wil 
33MB 1:11 uur

DE STRIJD TEGEN BE╦LZEBUB, HEER DER VLIEGEN   
72MB 1:17 uur

waarom zou de antichrist komen?   
66MB 1:11 uur

HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN    66MB 1:10 uur

Jezus Christus bracht het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Het is dus niet, zoals velen denken, het Evangelie van het kruis! Jezus bracht een Evangelie dat te maken had met het hemelse Koninkrijk; het ging dus uitdrukkelijk niet over een aards koninkrijk. Hij zelf is de Koning van dit Koninkrijk. In gelijkenissen gaf Hij aan wat het Koninkrijk Gods inhield. Het is dit Evangelie dat aan alle volken gebracht moet worden.

LID VAN DE KERK EN/OF CHRISTEN   73MB 1:17 uur

De Evangelie Gemeente Heiloo houdt een lezing met als titel ‘Lid van de kerk en/of Christen’.
De lezing wordt gehouden op dinsdagavond 26 oktober 2010 Het onderwerp wordt belicht vanuit de Bijbel.

BOEDDHIST EN/OF CHRISTEN 57 MB 1:00 uur

De Evangelie Gemeente Heiloo houdt een lezing met als titel ‘Boeddhist en/of Christen’.
Kun je Boeddhist zijn en tegelijkertijd ook Christen? Tenslotte is Boeddhisme geen religie, maar een filosofie, zegt men. Hoewel…, sommigen zeggen dat het een non-the´stische wereldreligie is.
Is re´ncarnatie in overeenstemming te brengen met de leer van de Bijbel? Is zelfrealisatie, het ontwikkelen van je eigen geest, het door eigen inspanning komen tot het Boeddhaschap, niet in tegenspraak met de genade die God geeft?
De lezing wordt gehouden op dinsdagavond 28 september 2010 Het onderwerp wordt belicht vanuit de Bijbel.

HEKS EN/OF CHRISTEN 71MB 1:16 uur

Op dinsdagavond 31 augustus a.s. organiseert de Evangeliegemeente Heiloo
een lezing over hekserij en christendom.
Plaats van samenkomst: “Mare Nostrum”, Arubastraat 2 Alkmaar.


VRIJMETSELAAR EN/OF CHRISTEN 64MB 1:08 uur

Wat is een Vrijmetselaar en wat is een Christen? Kun je Christen zijn en tevens vrijmetselaar?
Er zal ingegaan worden op deze vragen.

LEZING OVER ‘EEN STRIJD IN DE HEMEL 66MB 1:10 uur


Op dinsdagavond 29 juni 2010 organiseert de Evangeliegemeente Heiloo een lezing over de strijd die een christen te voeren heeft. Het gaat niet om een strijd tegen mensen of tegen een bepaald volk. Het is een geestelijke strijd. De plaats waar die strijd gevoerd wordt: de hemelse gewesten! (Efeze 6:12)


WAAROM ZOU DE ANTICHRIST KOMEN?  

Op 25 mei 2010 houdt de Evangelie Gemeente Heiloo een lezing over de vooravond van de komst van de Antichrist. Christenen 'verwachten' de Antichrist voordat de Christus terugkomt. De vraag is: komt er wel een Antichrist en als hij komt, wie is hij en wat zijn de voorwaarden voor zijn komst? Bij veel Christenen wekt het woord Antichrist een gevoel van onbehagen en angst op. Is dat terecht? Beseffen ze wel dat zij er de oorzaak van zijn dat de Antichrist kan komen?

De lezing gaat echter over wat vooraf gaat aan de komst van de Antichrist en de voorwaarden waaronder de Antichrist kan komen. Zullen er opwekkingen komen of juist grote afval van het geloof? Wat verwachten Christenen en waarom? Het onderwerp wordt belicht vanuit de Bijbel.


LEZING OVER DE BEDIENING VAN ENGELEN  75MB 1:19 uur

Op dinsdag 27 april 2010 houdt 123lezingen.nl een lezing over de bediening van engelen. Niet alleen esoterische en occulte groepen hebben contact met engelen, ook bij sommige groeperingen onder de evangelicals in de VS en in sommige Pinksterkringen spelen engelen een grote rol in hun diensten.

De vraag is: wie zijn die engelen? Zijn ze goed of slecht? Of zijn engelen alleen maar goed?

Plaats van samenkomst: “Open Huis”, Het Loo 22 1851 HT Heiloo. Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur. Een ieder is van harte welkom. De toegang is vrij.

GOD IN JEZELF    59MB 1:03 uur

Via deze link kunt u de tekst downloaden in pdf van de brochure/lezing over "god in jezelf".
LEZING OVER VERVLOEKINGEN   67MB 1:11 uur

Maandag 29 maart 2010 Lezing over vervloekingen. De onderwerpen worden altijd belicht vanuit de Bijbel. De komende lezing zal gaan over vervloekingen, waarbij ingegaan wordt op de diverse typen van vervloekingen: vervloekingen over individuen, familievervloekingen en vervloekingen over groepen van mensen. Daarnaast wordt ingegaan op vervloekingen die in de Bijbel staan, alsmede vervloekingen door mensen die bezig zijn met het occulte. Een belangrijke vraag hierbij is natuurlijk hoe vervloekingen kunnen worden verbroken. De lezing wordt gehouden op maandag 29 maart om 20.00 uur in gebouw ‘Onder de Olmen’, Julianalaan 4/b in Schagen.


LEZING OVER ‘DE BIJBEL EN RE¤NCARNATIE’   66MB 1:11 uur

Is re´ncarnatie rechtvaardig? Wie of wat bepaalt dat re´ncarnatie logisch en/of rechtvaardig is en wat is karma? Was Johannes de Doper de re´ncarnatie van Elia? Is re´ncarnatie in overeenstemming met de leer die de Bijbel brengt?
De Evangelie Gemeente Schagen zal een serie lezingen houden over spiritualiteit. Op dinsdagavond 26 januari 2010 hopen wij een lezing te houden over Regressie en Re´ncarnatie. De onderwerpen worden altijd belicht vanuit de bijbel. Een ieder is van harte welkom.
Plaats van samenkomst: “Onder de Olmen, Julianalaan 4b Schagen. Tijd: 20.00 uur. De toegang is vrij.


LEZING OVER SATANISME   85MB 1:30 uur

Anton Szandor LaVey schreef in 1966 de “Satanic Bible”. Hij luidde een nieuwe eeuw in voor het satanisme en gaf het een nieuw gezicht. Hij distantieerde zich van alle andere boeken en geschriften over satan en het occulte en pretendeert dat hij met de “Satanic Bible” het juiste gezichtspunt weergeeft van “zijne helse majesteit”. “Here is Satanic thought from a truly Satanic point of view”, zegt hij in zijn voorwoord. Opvallend is, dat LaVey zich met een felheid keert tegen het christendom en niet tegen bijvoorbeeld de Islam, het Hindoe´sme of het Boeddhisme. De lezing gaat uit van de “Satanic Bible” en het moderne satanisme, dat het vertegenwoordigt en wordt belicht vanuit de Bijbel. Een ieder is van harte welkom en met name satanisten, heksen en magiŰrs. Plaats van samenkomst: Igesz, Markt 22 1741 BS Schagen.

LEZING OVER SPIRITUALITEIT / HET GODDELIJKE IN JEZELF     78MB 1:23 uur

In het kader van de maand van de spiritualiteit houdt de Evangeliegemeente Schagen van 28 oktober tot en met 25 november ieder zondagavond een lezing over spiritualiteit. De onderwerpen worden altijd belicht vanuit de bijbel. Een ieder is van harte welkom. Op zondag 25 november is het onderwerp “Het goddelijke in jezelf”. Het geloof in het goddelijke in jezelf is onderdeel van de meeste religies en wereldbeschouwingen. Het goddelijke in jezelf moet je alleen nog leren kennen, vinden of activeren (komen tot een hoger bewustzijn). Iedere religie of wereldbeschouwing die de mens centraal stelt en hem dus de plaats geeft die God toebehoort, gaat ervan uit dat de mens de norm is. Dus gaan veel mensen op zoek naar (de waarden, de kennis en de
kracht in) zichzelf.

De oudste misleiding die satan gebruikte tegen de mens, luidde:"en gij zult als God zijn" Plaats van samenkomst: “Onder de Olmen”, Julianalaan 4b Schagen.

GODEN EN GODINNEN   76MB 1:21 uur

Op zondag 18 november is het onderwerp “goden en godinnen”. De onderwerpen worden altijd belicht vanuit de bijbel. Een ieder is van harte welkom. In de Griekse, Romeinse EN Egyptische mythologie komen
vele godinnen voor. Maar ook in het Hindoe´sme spelen goden en godinnen een grote rol. Hoe groot is hun rol door de eeuwen heen geweest? Hoe groot is die rol in de tegenwoordige tijd?

DE KOMST VAN DE ANTICHRIST 

 Wie is de antichrist? Is hij herkenbaar als hij komt? Is zijn komst te
berekenen? Maakt het optreden van de antichrist deel uit van Gods tijdtafel of beslist hijzelf wanneer hij komt? Hoe zullen de christenen
zich houden tijdens zijn bewind? Komt de bruid van Jezus Christus tot volheid in die tijd of schittert zij door afwezigheid? Waarom staat God
toe dat de antichrist komt? Wist u dat juist door de christenen de antichrist komt? Velen denken dat de gemeente van Jezus Christus
zijn komst weerhoudt.

SPIRITUALITEIT

Het onderwerp op 30 september 2007 is spiritualiteit. Er moet toch
meer zijn tussen hemel en aarde dan wij beseffen? Hebben wij geen krachten in ons, waardoor wij mensen kunnen genezen of iets over hen
te weten kunnen komen door een persoonlijk object van hen te
betasten? Kunnen wij de krachten die in de natuur aanwezig zijn niet
ten goede gebruiken? En waarom zouden wij niet contact kunnen
leggen met onze overleden dierbaren? Hoe gaat het men hun en
kunnen zij vanuit “gene zijde” ons helpen in dit leven.

HET MAGDALENA NETWERK    66MB 1:10 uur

Het onderwerp van zondag 28 oktober gaat over het Magdalena grid (netwerk). Wat is het Magdalena netwerk en wat doet het? Het Magdalena netwerk dat de aarde omspant, staat voor het goddelijke vrouwelijke. Hoe krachtig was of is dit netwerk?

Sommigen zeggen dat dit energienetwerk is gemaakt ten tijde van de Katharen en na hun vervolging en uiteindelijke vernietiging door de
Rooms Katholieke kerk op de MontsÚgur in Frankrijk, verdwenen is.
Is dit netwerk weer te maken of te activeren? Hoe dan? Kan de mens
dat bewerkstelligen of een hogere macht? Of beide?

ATLANTIS

Het onderwerp van zondag 4 november gaat over Atlantis. Mensen
vragen zich af of Atlantis wel heeft bestaan. Atlantis is het continent/eiland dat door de zee werd overspoeld, zo wordt beweerd.
Als het bestaat dan moet het op de bodem van een zee liggen. Atlantis zou een bevolking hebben gehad die in kennis en techniek zijn tijd ver voor was. Waarom moest deze fantastische cultuur vergaan?
Wist u dat de bijbel ook iets belangrijks over Atlantis zegt?

Andere onderwerpen waren...

de eindtijd
Regressie en Re´ncarnatie  
67MB 1:11 uur
Intelligent design  
56MB 0:59 uur
De evolutie theorie  
71MB 1:15 uur
Humanisme  
69MB 1:13 uur
Marxisme   
70MB 1:15 uur
Hekserij    
60MB 1:03 uur